หน้าแรก 2019-07-12T07:13:21+00:00

สิ่งที่เราสามารถนำมาให้คุณ?

การตรวจสอบ

ˉจอภาพ AHD
ˉการตรวจสอบ CVBS

เซ็นเซอร์ที่จอดรถ

ˉเซ็นเซอร์ที่จอดรถ
ˉเซ็นเซอร์ที่จอดรถบรรทุก

ไร้สายและ WiFi

ˉระบบกล้องไร้สาย
ˉกล้อง WiFi

ก่อสร้างและพิเศษ

ˉ ยก
ˉ ทาวเวอร์เครน
ˉจอแสดงผลกันน้ำ
ˉ กล้องป้องกันการระเบิด

มุมมองนก 360 °

ˉระบบ 360 ° RV
ˉ 360 °ระบบรถบรรทุก

Mobile DVR

ˉ AHD SD card DVR
ˉ AHD HDD DVR